Brandskydd

BRANDSÄK kan hjälpa Dig med Ditt brandskydd och garantera Dig att Du får hjälp och råd som stärker säkerheten och tryggheten i Ditt företag. Säkert har Du funderat på vilka risker och hot det finns i Din verksamhet.

Säkerhet i vardagen - ett personligt ansvar

Både som enskild person och som företagare förväntas Du ta ansvar för brandskydd av dina lokaler, sånär som den del som handlar om kommunens räddningstjänst (nu ersatt av nya lagen LSO, se mer nedan).

Det betyder att Du måste göra allt Du kan för att förhindra att det börjar brinna och måste ha rutiner för vad Du skall göra om olyckan är framme.

Oavsett vilken verksamhet Du bedriver är Du ansvarig för människor och egendom.

Hur går det till?

Det är här vi på BRANDSÄK kommer in i bilden. Vi arbetar efter Brandskyddsföreningens metod IBK (Intern Brandskyddskontroll) med en nulägesanalys som dokumenterar varje detalj i Ditt brandskydd.

Slutresultatet

Slutresultatet är en brandskyddsdokumentation som Du får i pärmform alternativt på CD-rom. Denna dokumentation innefattar inte bara brandsläckare och nödutgångar, utan också

  • Nulägesanalys
  • Brandskyddsregler
  • Brandskyddspolicy
  • Verksamhets- och byggnadsbeskrivning
  • Ritningar
  • Utbildningsplan
  • Uppföljningsrutiner m.m.

När rekommenderade förbättringar, redovisade i nulägesanalysen, är genomförda görs en uppföljning. Detta dokumenteras för att fungera som ett hjälpmedel och handbok för utsedd brandskyddschef och VD.

Lagen om skydd mot olyckor, LSO

Räddningstjänstlagen är sedan 1 januari 2004 ersatt av lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778). Den nya lagstiftningen fokuserar bland annat på tydliggörande av ansvar för den enskilde bl.a. genom skyldighet att upprätta skriftlig redogörelse för brandskyddet i vissa verksamheter.

Som enskild menas både ägare av fastighet och hyresgäst (nyttjanderättshavare).

Bra brandskyddsarbete ger många fördelar

Intern Brandskyddskontroll är en metod för kvalitetssäkring av företagets brandskydd som samtidigt leder till höjd säkerhet på företaget. Det ger kunskap och motivation för att skapa ett fullgott brandskydd som personal och företag tjänar på.

Ett väl genomfört och fungerande brandskyddsarbete kan även användas i företagets marknadsföring och ge konkurrensfördelar.

bildtitel