Säkerhet och juridik

En kontakt för alla säkerhetsrelaterade ärenden. Genom Brandsäk når du kontakt med alla funktioner och verksamheter som du kan behöva nå i ditt dagliga säkerhetsarbete.

Avtal

 • Hyr din egen säkerhetschef (under längre eller kortare tid) inklusive jour vid inträffade händelser.
 • Fortlöpande tillsyner i verksamheter med kontinuitet och avrapportering samt förslag på åtgärder.

Riskinventering inom

 • Säkerhet i allmänhet
 • Säkerhetsskydd enligt lagstiftning
 • Risk och sårbarhet i offentlig förvaltning (kommun och landsting)
 • IT system
 • IT säkerhet i användarnivå
 • Ledningssystem
 • Kontinuitetsplanering

Försäkring

 • Utvärdering av befintliga avtal
 • Utredning av försäkringsskador
 • Viss hjälp med skadereglering
bildtitel