Teknik

Projektering av tekniska säkerhetssystem

  • Brandlarm
  • Inbrottslarm
  • Inpasseringssystem

Besiktning av befintliga säkerhetsinstallationer ur driftvärdes synvinkel, en total genomgång av installationerna i helhet.

Besiktning och tillsyn av befintligt elsystem för säkerhet och drift. Besiktningen omfatar både fast installation/kablage och anslutna enheter.

 

bildtitel